Kungörelse : Prövotidsredovisning avseende energianvändningen vid bergtäkten på fastigheten Harbo-Eklunda 1:1 i Heby kommun

Organ
Länsstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-10
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-15
Datum då anslaget tas ned
2019-05-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-15 till 2019-05-28
Kontakt
Länsstyrelsen
Relaterade dokument