Kungörelse : Rösträkning av val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Organ
Länsstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-14
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-14
Datum då anslaget tas ned
2019-06-05
Kontakt
Länsstyrelsen
Övrig information

Kungörelse om rösträkning av val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

 

Preliminär rösträkning

sker i  varje vallokal efter att röstningen avslutas kl. 21.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 29 maj.  Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd.

 

Slutlig rösträkning

av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala med början måndagen den 27 maj kl. 08.30. Dessförinnan kommer Länsstyrelsen att på samma plats ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske under kvällen söndagen den 26 maj och natten mot måndagen den 27 maj med början så snart det är möjligt efter kl. 21.00 den 26 maj.