Kungörelse : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-19
Paragrafer
14-35
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-20
Datum då anslaget tas ned
2019-03-14
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument