Kungörelse : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-19
Paragrafer
115-130
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-19
Datum då anslaget tas ned
2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument