Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-04-16
Paragrafer
46-56
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-16
Datum då anslaget tas ned
2020-05-08
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument