Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-12
Paragrafer
57-75
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-12
Datum då anslaget tas ned
2020-06-03
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument