Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-15
Paragrafer
97-107
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-15
Datum då anslaget tas ned
2020-10-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-15 till 2020-10-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument