Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-12
Paragrafer
108-119
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-12
Datum då anslaget tas ned
2020-11-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-12 till 2020-11-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument