Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-16
Paragrafer
12 - 25
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-18
Datum då anslaget tas ned
2021-03-12
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-18 till 2021-03-11
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument