Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-16
Paragrafer
26 - 38
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-19
Datum då anslaget tas ned
2021-04-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-19 till 2021-04-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument