Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-20
Paragrafer
39 - 57
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-27
Datum då anslaget tas ned
2021-05-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-27 till 2021-05-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument