Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15
Paragrafer
76 - 93
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-16
Datum då anslaget tas ned
2021-07-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-16 till 2021-07-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument