Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämnden – protokoll

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-16
Paragrafer
140 - 153
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-16
Datum då anslaget tas ned
2021-12-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-16 till 2021-12-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument