Anslag/bevis : Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-18
Paragrafer
58 - 75
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-24
Datum då anslaget tas ned
2021-06-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-24 till 2021-06-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument