Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2020-09-18
Paragrafer
22 - 37
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-02
Datum då anslaget tas ned
2020-10-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-02 till 2020-10-22
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet i Uppsala län
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument