Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2020-10-23
Paragrafer
38 - 46
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-06
Datum då anslaget tas ned
2020-11-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-06 till 2020-11-26
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Uppsala län
Sekreterare
Kristina Ulfsdotter
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument