Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2021-03-18
Paragrafer
1 - 13
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-31
Datum då anslaget tas ned
2021-04-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-31 till 2021-04-20
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Uppsala län
Sekreterare
Kristina Ulfsdotter
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument