Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2018-09-14
Paragrafer
26 - 35
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-08
Datum då anslaget tas ned
2018-11-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-08 till 2018-10-31
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet, Uppsala län, Storgatan 27
Sekreterare
Maria Dahl Blomberg
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument