Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2018-10-17
Paragrafer
36 - 47
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-26
Datum då anslaget tas ned
2018-11-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-26 till 2018-11-08
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27
Sekreterare
Karin Wengelin
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument