Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2018-11-27
Paragrafer
48 - 58
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-12
Datum då anslaget tas ned
2019-01-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-12 till 2019-01-09
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27
Sekreterare
Kristina Ulfsdotter
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument