Anslag/bevis : Samordningsförbundet

Organ
Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum
2020-03-19
Paragrafer
1 - 9
Datum då anslaget sätts upp
2020-03-26
Datum då anslaget tas ned
2020-04-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-03-26 till 2020-04-15
Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27
Sekreterare
Kristina Ulfsdotter
Kontakt
Samordningsförbundet, knivsta@knivsta.se
Relaterade dokument