Kungörelse : Samråd om nytt reservvattenuttag i Tärnsjö, Heby kommun

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-21
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-05
Datum då anslaget tas ned
2018-12-21
Ansvarig
Emma Matschoss-Falck VA-ingenjör, Heby kommun, 0224-361 76, emma.matschoss-falck@heby.se
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Övrig information

Heby kommun har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken för ett nytt reservvattenuttag söder om Tärnsjö i Heby kommun.

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka beslutet. För närvarande genomför Heby kommun samråd i ärendet.

Mer information om den planerade verksamheten finns att läsa i Informationsmaterialet. Önskas mer information finns samrådsunderlaget att läsa på Heby kommun, Tekniska enheten, Centralgatan 2, Heby.

Synpunkter
Skriftliga synpunkter önskas senast den 21 december 2018. Märk med ”Vattenuttag Tärnsjö”
Adress: Ramboll Sverige AB, Dragarbrunnsgatan, 78B 753 20 Uppsala
e-post: annelie.konradsson@ramboll.se

Kontakt
Emma Matschoss-Falck
VA-ingenjör, Heby kommun
0224-361 76
emma.matschoss-falck@heby.se