Anslag/bevis : Samverkansnämnden

Organ
Samverkansnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-08
Paragrafer
20 - 26
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-09
Datum då anslaget tas ned
2018-12-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-09 till 2018-11-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta
Sekreterare
Siobhán Górny
Kontakt
Samverkansnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument