Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-09-24
Paragrafer
124 - 134
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-24
Datum då anslaget tas ned
2018-10-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-24 till 2018-10-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se