Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-10-16
Paragrafer
§§ 135 - 136
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-16
Datum då anslaget tas ned
2018-11-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-16 till 2018-11-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se