Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-10-23
Paragrafer
§§ 137 - 156
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-23
Datum då anslaget tas ned
2018-11-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-23 till 2018-11-13
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se