Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-11-01
Paragrafer
§§ 157 - 158
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-01
Datum då anslaget tas ned
2018-11-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-01 till 2018-11-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se