Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-11-09
Paragrafer
159 - 160
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-09
Datum då anslaget tas ned
2018-12-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-09 till 2018-11-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se