Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-12-18
Paragrafer
164-175
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-18
Datum då anslaget tas ned
2019-01-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-18 till 2019-01-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se