Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2018-11-28
Paragrafer
161-163
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-28
Datum då anslaget tas ned
2018-12-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-28 till 2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se