Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-01-24
Paragrafer
1-15
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-24
Datum då anslaget tas ned
2019-02-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-01-24 till 2019-02-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se