Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Paragrafer
16 - 27
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-26
Datum då anslaget tas ned
2019-03-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se