Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-03-26
Paragrafer
29 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-26
Datum då anslaget tas ned
2019-04-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-26 till 2019-04-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se