Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-04-16
Paragrafer
44-60
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-16
Datum då anslaget tas ned
2019-05-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-16 till 2019-05-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se
Relaterade dokument