Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-05-14
Paragrafer
61
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-14
Datum då anslaget tas ned
2019-06-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se