Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-06-28
Paragrafer
94 - 101
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-28
Datum då anslaget tas ned
2019-07-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se
Relaterade dokument