Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-07-05
Paragrafer
102 - 103
Datum då anslaget sätts upp
2019-07-05
Datum då anslaget tas ned
2019-07-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se
Relaterade dokument