Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-08-12
Paragrafer
104 - 116
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-12
Datum då anslaget tas ned
2019-09-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se