Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-09-02
Paragrafer
117 - 136
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-02
Datum då anslaget tas ned
2019-09-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-09-02 till 2019-09-23
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se