Kungörelse : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2019-11-08
Paragrafer
151 - 162
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-08
Datum då anslaget tas ned
2019-11-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-11-08 till 2019-11-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se