Anslag/bevis : Sociala utskottets protokoll

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-02-10
Paragrafer
10-32
Datum då anslaget sätts upp
2020-02-10
Datum då anslaget tas ned
2020-03-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-02-10 till 2020-03-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se