Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-04-06
Paragrafer
49-59
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-06
Datum då anslaget tas ned
2020-04-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-06 till 2020-04-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se