Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Paragrafer
60 - 82
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-29
Datum då anslaget tas ned
2020-05-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se