Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-05-20
Paragrafer
83 - 97
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-20
Datum då anslaget tas ned
2020-06-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-20 till 2020-06-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se