Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-07-30
Paragrafer
111-113
Datum då anslaget sätts upp
2020-07-30
Datum då anslaget tas ned
2020-08-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-07-30 till 2020-08-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Mariah Enochsson Pålebo
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se