Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-09-07
Paragrafer
131-147
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-08
Datum då anslaget tas ned
2020-09-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-08 till 2020-09-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se