Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-10-06
Paragrafer
152 - 167
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-06
Datum då anslaget tas ned
2020-10-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-06 till 2020-10-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se
Relaterade dokument