Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2020-11-09
Paragrafer
164-188
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-09
Datum då anslaget tas ned
2020-12-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-09 till 2020-11-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se