Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-01-11
Paragrafer
1 - 7
Datum då anslaget sätts upp
2021-01-11
Datum då anslaget tas ned
2021-02-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-01-11 till 2021-02-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se