Anslag/bevis : Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-02-08
Paragrafer
11-38
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-08
Datum då anslaget tas ned
2021-03-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-08 till 2021-03-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se